TSE ควง STEC คว้าบิ๊กดีลโซล่าร์ฟาร์มญี่ปุ่น

0
1380

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่” จับมือ “ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น” คว้าโซล่าร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นพร้อม PPA ขนาด 154.98 เมกะวัตต์ มูลค่าเฉียด 20,000 ลบ. ผ่านบริษัทร่วมทุน พร้อมตั้ง IFA รอเข้า AGM เม.ย.นี้
20170224_topic13

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือTSE เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ TSE เข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน หรือ โซลาร์ฟาร์มที่เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต154.98 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ 2,080 ไร่ โดย TSE จะมีการตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย ซึ่ง TSE จะถือหุ้นในสัดส่วน 100%  โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าลงทุนร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ในบริษัทร่วมทุนด้วยสัดส่วนระหว่าง TSE และ STEC ร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ มูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดประมาณ 19,658 ล้านบาท 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า หรือ Grid Connection กับผู้ให้บริการระบบสายส่งไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวบริษัทฯได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการแต่งตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะนำเสนอการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

20170224_topic11
ในปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น36 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 143.68 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นภายในประเทศจำนวน 29 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายจำนวน 121.7 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมโครงการล่าสุด ที่ TSE ได้เข้าลงทุนเมื่อเดือนกันยายน 2559 สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด กำลังการผลิต 17.6 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด กำลังการผลิต 4.6 เมกะวัตต์ แล้ว และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายจำนวน 21.98 เมกะวัตต์

          “การลงทุนของ TSE ในโครงการนี้ร่วมกับ STEC ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดี และมีศักยภาพทางธุรกิจที่สูง จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการเติบโต และขยายการลงทุนของบริษัท รวมถึงในแง่ของการสร้างรายได้ที่มั่นคงเพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทฯในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา TSE มีความมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนโซล่าร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด อีกทั้งเรายังต้องการเป็นผู้นำโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ อีกด้วย” ดร.แคทลีน กล่าว