มอบสัญญาการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

0
1120

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2560) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พน.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมพิธีมอบสัญญา

20170223_pr012
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนการลงทุนและขับเคลื่อนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ในประเทศไทย โดย สนพ. กระทรวงพลังงาน ได้ดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และมอบหมายให้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เป็นศูนย์บริหารโครงการ จัดตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการขับเคลื่อน ทําหน้าที่กํากับทิศทางโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

20170223_pr014

งานในครั้งนี้เป็นงานมอบสัญญากับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 20 หน่วยงาน รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้อง infinity โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ด้าน ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า แนวโน้มราคารถ EV จะปรับลดลง ตามเทคโนโลยีรถยนต์โลกที่พัฒนาขึ้น โดยในปี 2568 ราคาจะต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อคัน และสามารถแข่งขันกับราคาของรถเครื่องยนต์ในปัจจุบันได้ จากปัจจุบันที่รถอีวีมีราคาสูงถึง 2 ล้านบาทต่อคัน

20170223_pr01

สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ในระยะแรกที่เปิดให้ยื่นสมัครลงทุนสถานีชาร์จไฟ 3 รอบโดยรอบแรกทำสัญญาแล้ว 20 ราย 23 หัวจ่าย รอบที่ 2 กำลังเตรียมทำสัญญากับผู้ผ่านคัดเลือก 15 หน่วยงานรวม 17 หัวจ่ายแบ่งเป็นแบบธรรมดา 10 หัวจ่ายเร่งด่วน 7 หัวจ่ายส่วนรอบ 3 อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก หลังจากนั้นจะมีการเตรียมเปิดรับระยะที่ 2 เพื่อให้ครบเป้าหมาย 150 หัวจ่าย

“คิดว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ 100 สถานีภายในสิ้นปีนี้แน่นอน ส่วนรถยนต์ไฟฟ้ายอมรับว่าขณะนี้ราคาค่อนข้างแพงแต่มั่นใจว่าอีก 8-9 ปีข้างหน้าจะมีราคาต่ำกว่าระดับ 1 ล้านบาทแน่นอน”ดร.ยศพงษ์กล่าว