กฟน.มอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงานปี 4

0
1192

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดพิธีมอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงานปีที่ 4 “MEA Energy Saving Building Awards 2016” โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

20170211_p01
โครงการ “MEA Energy Saving Building Awards 2016” จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ เกิดจิตสำนึกรู้คุณค่าในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานระดับประเทศ และในระดับสากล โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีของการดำเนินโครงการ ดังกล่าว สามารถช่วยชาติประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้กว่า 83.86 ล้านบาท

โดยมีอาคารเข้าร่วมโครงการประกวดทั้งสิ้น 247 แห่ง จากอาคาร 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน มหาวิทยาลัย ไฮเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ

สรุปผลการประกวดโครงการ “MEA Energy Saving Building Awards 2016” โรงเรียนแจงร้อนวิทยา และบริษัทเซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท คว้ารางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล 1 ล้านบาท

20170211_p03

สำหรับปี 2560 กฟน.ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารต่อเป็นปีที่ 5 โดยได้เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนกันยายนปีทีผ่านมา และจะดำเนินการแข่งขันต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม ปี 2560 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวโครงการต่อเนื่องได้ที่ www.meaenergysavingbuilding.net และ www.facebook.com/MEAAward