ส.อ.ท.เตรียมความพร้อมSMEsเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

0
1091

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 4 นับจากซ้าย) พร้อมด้วย 5 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วยนายมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. (คนที่ 2 นับจากขวา) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “เตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)” มุ่งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน