บอร์ดปตท.รับ100รายชื่อพัวพัน6โครงการสินบนโรลส์ รอยซ์

0
786

บอร์ด ปตท.รับทราบรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 6 โครงการรับสินบนโรลส์-รอยซ์ กว่า 100 คน ชี้ยังไม่ฟันธงใครทุจริต รอสอบสวนเชิงลึก ในขณะที่เตรียมออกกฎการจัดซื้อจัดจ้างให้นายหน้าต้องขึ้นทะเบียนเก็บประวัติชัดเจน พร้อมดึงข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 และคลังLNG ระยะ 2

20170127_pr04

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ปตท.ประจำเดือน ม.ค. 2560 ว่า “คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับสินบนจากบริษัท โรลส์-รอยซ์ และบริษัท โรลส์ รอยส์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็ม” ได้รายงานต่อบอร์ด ปตท. ถึงรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดใน 6  โครงการที่มีการรับสินบน โดยพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า 100 คน แต่ยังไม่มีการระบุว่าใครเป็นผู้รับสินบน ซึ่งต้องทำการสืบสวนเพื่อหาหลักฐานให้ชัดเจนต่อไป

พร้อมกันนี้ ปตท.ได้ทำหนังสือถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ 2.บริษัท โรลส์-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็ม และ3.บริษัท Siemens ของเยอรมัน ที่ซื้อกิจการของ บริษัท โรลส์-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็มไปแล้ว เพื่อขอรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสินบน พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กำลังขอข้อมูลดังกล่าวกับทางสหรัฐฯเช่นกัน ทั้งนี้หากมีข้อสรุปว่าบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องทาง ปตท.พร้อมตรวจสอบและหากพบผิดจริงจะดำเนินการตามระเบียบบริษัท และดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งปัจจุบัน ปตท.ได้จัดพื้นที่ในสำนักงาน ปตท. ให้กับ ป.ป.ช. มาใช้สำหรับติดตามสืบส่วนกรณีรับสินบน โดย ปตท.จะมีข้อมูลข้อเท็จจริงให้ ป.ป.ช.ด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุม บอร์ด ปตท.ได้มีการรายงานในอีก 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ความเป็นมาของกรณีบริษัทโรลส์-รอยซ์ แจ้งต่อกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ว่าได้ให้สินบนในหลายประเทศรวมถึงไทย ซึ่งมี ปตท.และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 2.รายงานการจัดตั้งคณะกรรมการตอบสอบข้อเท็จจริงของปตท. ซึ่งคณะกรรมการเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใน 6 โครงการที่มีการรับสินบน  และ3.รายงานเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

20170127_pr03

อย่างไรก็ตาม บอร์ด ปตท. ได้เสนอแนะยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กรและไม่ประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นกับการทุจริต รวมทั้งเสนอแนะให้ใช้วิธีขึ้นทะเบียนกับนายหน้าคนกลางที่เข้ามาติดต่อกับปตท. เพื่อให้มีประวัติข้อมูลในระบบที่ชัดเจน เนื่องจากในอดีตการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ไม่มีการบันทึกว่าตัวแทนหรือคนกลางคือใคร รวมถึงกรณีรับสินบนของ โรลส์-รอยซ์ ก็ไม่ข้อมูลว่าตัวแทนหรือคนกลางของ โรลส์-รอยซ์  ที่มาติดต่อกับ ปตท. เป็นใครเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงต้องมีกระบวนการบันทึกข้อมูลตัวแทนหรือคนกลางของบริษัทที่มาทำการซื้อขายกับ ปตท.ด้วย

“ในอดีตบริษัท โรลส์-รอยซ์ มีการให้ค่าคอมมิชชั่นกับตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้อง และมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งการให้ค่าคอมมิชชั่นไม่ผิด หากให้เพื่อเป็นผลตอบแทนฝีมือการทำงาน หรือผลงานออกมาดี แต่หากนำมาใช้เพื่อเป็นการให้สินบนนั้นไม่ถูกต้อง ”

นายเทวินทร์กล่าวว่า ได้รายงานต่อบอร์ด ปตท.ด้วยว่า ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้นำหลักการข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการประมูลงาน ปตท.ด้วย โดยให้มีคนกลางเข้ามาร่วมสังเกตการณ์การประมูลงานใหญ่ๆของ ปตท. แล้ว อาทิ โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยบนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย  พร้อมกันนี้ ปตท.เตรียมนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการใหญ่ของ ปตท. อีก 2 โครงการคือ 1. โครงการสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 และโครงการคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ระยะที่ 2 ขนาด 7.5 ล้านตัน

20170127_pr02

ทั้งนี้โครงการ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนโรลส์-รอยซ์ ที่ปรากฎในเว็บไซด์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ มี 6 โครงการ ระหว่างปี 2546-2555 ได้แก่
1.โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 หรือ GSP-5  มีการจ่ายสินบน 2.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 87.30 ล้านบาท ระหว่าง 24 ก.ค. 2546-16 พ.ย. 2547
2.โครงการ OSC 3 มีการจ่ายสินบน 1.38 ล้านเหรียญฯ หรือ 48.50 ล้านบาท ระหว่าง 19 ม.ค.2549-24 ม.ค. 2551
3.โครงการ PTT Arthit มีการจ่ายสินบน 1.09 ล้านเหรียญฯ หรือ 38.30 ล้านบาท ระหว่าง 19 ม.ค. 2549-18 ม.ค. 2551
4.โครงการ PSC จ่ายสินบน 2.07 ล้านเหรียญ​ฯ หรือ 72.5 ล้านบาท ระหว่าง 29 ก.ย.2549-11 ก.ย. 2551
5.โครงการ ESP-PTT มีการจ่ายสินบน 1.93 ล้านเหรียญฯ หรือ 67.6 ล้านบาท ระหว่าง 24 พ.ค. 2550-18 ก.พ.2556
และ 6.โครงการ GSP-6 มีการจ่ายสินบน 2.18 ล้านเหรียญฯ หรือ 80 ล้านบาท ระหว่าง 28 มี.ค. 2551-13 พ.ย. 2552

อ้างอิงที่มา http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/559