สนพ.นำสื่อ-ข้าราชการชมโครงการพลังงานภาคเหนือ

0
1153

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ “ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวังไกลกังวล” ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งยังได้นำเครื่องกันหนาว อุปกรณ์เครื่องเขียนมาร่วมแจกน้องๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย

20170119_pr03-1
โรงเรียนบ้านไทรงาม เป็นเครือข่ายโรงเรียนวังไกลกังวลที่สอนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning TV) และไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ผ่านมาโรงเรียนอาศัยไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟเพียงแหล่งเดียว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะกับอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้ที่ผ่านมาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้เต็มที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มาทำการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 5 กิโลวัตต์ ทำให้ปัจจุบันมีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานและจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ ทำให้เด็กนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ทัดเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมือง