iWindซื้อระบบจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะโครงการกังหันลม

0
844

ดร.สุเมธ สุทธภักติ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) พร้อมด้วย นาย ชิเกรุ ฟูกูฮารา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูรูกาว่า แบตเตอร์รี่ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายระบบจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะสำหรับใช้ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมในโครงการนาลมลิกอร์ โดยร่วมพัฒนาระบบดังกล่าวตามความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อรองรับโครงการต่างๆของบริษัทฯในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ด้วยยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพพลังงานทดแทน Energy 4.0 ซึ่ง iWind จะเป็นตัวแทนการจำหน่ายระบบดังกล่าวสำหรับตลาดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และในการลงนามสัญญาความร่วมมือนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากทางนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว