ปตท.สผ.จับมือม.อ.พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด

0
1283

นายวินิตย์ หาญสมุทร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของชายหาดซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการออกแบบ พัฒนาระบบ และจะได้หุ่นยนต์ต้นแบบ (Prototype) ภายในปี 2560 เพื่อใช้ทดลองปฏิบัติงานในสถานที่จริงและเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาตัวหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งนำศักยภาพของบริษัทด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่ ปตท.สผ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง