พพ.แจงผลโครงการเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม

0
807

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันนี้ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

20161227_pr03-1
ซึ่งโครงการดังกล่าว พพ.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา (ผู้จัดโครงการ) บรรยายรายงานถึงความเป็นมาของโครงการและผลการดำเนินการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลทางการตลาด การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบค่าประสิทธิภาพ

20161227_pr01
ทั้งนี้ พพ.หวังว่า ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และได้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป