ตัวแทนรัฐบาลไทยร่วมงานโอกาสการลงทุนกับจีน

0
790

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2559 ที่ผ่านมา ที่ Grand Hotel Beijing กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมงาน “Thai-Chinese Investment Opportunity for Thailand 4.0” รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยและร่วมหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของจีนกว่า 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และสื่อสาร เป็นต้น

20161211_pr02
ประเด็นในการหารือในครั้งนี้ ก็เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมดังกล่าว พร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าไปลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เช่น ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่ตอนนี้กำลังเปิดรับผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนจำนวนมาก และในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ยังมี “Eastern Economic Corridor of Innovation: อีอีซีไอ” ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม เอื้อให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจีนเองก็เป็นนักลงทุนรายสำคัญลำดับต้นๆ ที่ไทยเองต้องการให้เข้ามาลงทุนบนพื้นฐานของการได้ผลประโยชน์ร่วมกัน