ธพ.ทุ่ม100ล้านผุดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

0
866

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท สร้างศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงครบวงจรแห่งใหม่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

20161129_pr01
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อม กล่าวว่า เดิมห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งอยู่ที่สนามบินน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ของกระทรวงพาณิชย์ จึงมีข้อจำกัดในการที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือขยายห้องปฏิบัติการใดๆ ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ต้องการพื้นที่คืนเพื่อนำไปขยายการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงาน จึงได้ดำเนินการหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงแห่งใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากกรมธนารักษ์กว่า 71 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใหม่นี้ ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร และวางระบบห้องปฏิบัติการ เป็นเงินประมาณ 100 ล้านบาท และได้มีการย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากห้องปฏิบัติการเดิม และได้เปิดปฏิบัติงานมาตั้งแต่เดือน กันยายน 2559

20161129_pr201
ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง จะประกอบด้วยมีเครื่องมือการตรวจสอบที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่าง ASTM/ISO/EN

นายวิศักดิ์ได้กล่าวเสริมว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการทดสอบและตรวจสอบ บางเครื่องมีราคาสูงกว่า 30 ล้านบาท ล้วนเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ความแม่นยำสูง นอกจากการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมธุรกิจพลังงานแล้วยังได้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ร้องขอเช่น กรมศุลกากร, ปนม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้คุณภาพอันเป็นเหตุทำให้เครื่องยนต์เสียหาย ขอให้แจ้งกรมธุรกิจพลังงานทันที โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้งของสถานีบริการ และชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงที ในส่วนกลางแจ้งที่สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน โทร. 09- 2257-2714 สำหรับในส่วนภูมิภาคแจ้งที่สำนักงานพลังงานจังหวัดเพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป