“อลงกรณ์-ชมรมช่างภาพฯ” มอบอุปกรณ์การเรียน

0
1036

คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 และประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานงานมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องกรองน้ำดื่มให้ 3 โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารประจำปีต่อเนื่องปีที่ 7 ร่วมกับชมรมช่างภาพการเมือง และหลายองค์กรนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและยังร่วมกันแปรอักษรแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20161120_pr02