พน.เปิดให้ชุมชนใช้งบ150ล้านทำประชารัฐด้านพลังงาน

0
995

กระทรวงพลังงานผุดโครงการประชารัฐด้านพลังงานของปี 2560 เปิดให้ชุมชนเสนอโครงการขอใช้งบรัฐ 150 ล้านบาท ช่วงไตรมาสแรกปีหน้า คาดเข้าร่วม 30-40 โครงการ เผยโครงการยอดฮิตทั้ง ไฟฟ้าชีวมวล ก๊าซชีวภาพและโรงอบพืชผลการเกษตร พร้อมปรับเกณฑ์ใหม่ครั้งแรกให้ชุมชนร่วมออกเงินด้วยส่วนหนึ่งและผู้เสนอโครงการต้องเป็นนิติบุคคล ป้องกันการทิ้งโครงการในอนาคต

20161116_pr01-1
นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน (พน.) เตรียมเปิดโครงการประชารัฐด้านพลังงานในปี 2560 โดยเตรียมงบประมาณไว้ 150 ล้านบาท สำหรับสนับสนุนโครงการด้านพลังงานทดแทนระดับชุมชนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างเกณฑ์การเข้าร่วมในโครงการต่างๆ โดยจะเปิดให้ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณได้ช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 คาดว่าจะมีโครงการเสนอเข้ามาทั้งสิ้น 30-40 โครงการ

อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานจะกำหนดเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนดังกล่าวในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก คือ การให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งและให้ชุมชนร่วมลงทุนด้วยส่วนหนึ่ง แทนการให้เปล่าทั้งหมด เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งป้องกันการทิ้งโครงการในอนาคต พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้เสนอโครงการต้องเป็นนิติบุคคล เช่น เป็นกลุ่มสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เป็นต้น เพราะมีระบบการทำบัญชีที่ชัดเจนตรวจสอบได้

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้ทดลองนำร่องรูปแบบการสนับสนุนที่ให้ชุมชนร่วมออกเงินด้วยไปแล้ว ในโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ตั้งแต่ปี 2556-2559 โดยกระทรวงพลังงานให้เงินสนับสนุน 30-70% ส่วนที่เหลือชุมชนออกงบประมาณเอง ซึ่งได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 26 โครงการ ใช้งบประมาณ 20.53 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าได้ 931 กิโลวัตต์ จากเชื้อเพลิง 6 ประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล น้ำ ลม ก๊าซชีวภาพและขยะ

20161116_pr01-5 20161116_pr01-4

สำหรับโครงการประชารัฐด้านพลังงาน ที่จะเริ่มในปี 2560 นั้น เชื่อว่าชุมชนจะให้ความสำคัญและเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเข้ามามากในกลุ่ม การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงการทำโรงอบแห้งสินค้าเกษตร เป็นต้น เนื่องจากเป็นเป็นวัสดุและสินค้าที่ในชุมชนมีอยู่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนได้มากขึ้น

“กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญทั้งกับโครงการพลังงานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ เพี่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในประเทศให้ได้ 30% ในปี 2579 ซึ่งปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ 14% ซึ่งชุมชนจะเป็นส่วนสำคัญต่อการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว และยังช่วยให้ประเทศลดการใช้ ลดการนำเข้าพลังงานลง จากปัจจุบันไทยใช้พลังงานอยู่ 8.23 กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งจุดนี้ยังสามารถลดการใช้ลงได้อีก” นายธรรมยศกล่าว

20161116_pr01-3

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้จัดสัมมนา “ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนในระดับชุมชน” ในที่ 16 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ชุมชนที่ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชนของปี 2556-2559 ทั้ง 26 โครงการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและส่วนภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยที่ผลักดันให้สามารถสร้างชุมชนต้นแบบด้านพลังงานทดแทนได้ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการในอนาคตและการขยายผลการส่งเสริมชุมชนในรูปแบบประชารัฐ ที่ให้ชุมชนร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนระดับชุมชนต่อไป