ประชาสัมพันธ์

นายกฯเยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

pr-004_05เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศเยี่ยมชมงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย ณ ลานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยและภาคเอกชนที่พัฒนาและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นเองในประเทศไทยที่มีทั้งรถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลาง ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายรวม 9 คันซึ่งยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กที่นำมาแสดงเหล่านี้ใช้ชิ้นส่วนในการผลิตจากในประเทศไม่น้อยกว่า ๘๐-๙๐% (ไม่นับรวมแบตเตอรี)

pr-004_04พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า ไทยมีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่อยู่แล้ว จึงควรเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรีที่เป็นแหล่งสะสมพลังงานและมีมูลค่าการนำเข้าสูงให้สามารถผลิตขึ้นเองในประเทศไทยได้ และเชิญชวนให้คนไทยใส่ใจการช่วยลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน โดยใช้ยานพาหนะไฟฟ้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนในอนาคต

 pr-004_01  pr-004_03

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ายังค่อนข้างจำกัด ราว 2,000  คันเท่านั้น และราว 80% เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนรถโดยสารไฟฟ้ายังใช้กันน้อยมากตามมหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า แม้ว่าจะจดทะเบียนได้ แต่มีการใช้ที่จำกัดเพียงในแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงกว่ายานยนต์ทั่วไป แต่ในระยะยาวพบว่า มีความคุ้มทุนมากกว่าในด้านของการซ่อมบำรุง และการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีกว่ามาก ซึ่งจากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้านั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเอกชนค่อนข้างดี โดยผู้ประกอบการที่มาแสดงในวันนี้ ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งจำเป็นต้องได้มาตรฐานสากลแล้วทั้งนั้น จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมผลักดันอย่างจริงจังและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อันเป็นการต้อนรับการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย