เปิดงานใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 21

0
1197

20161026_pr01

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 หรือ The 21st Conference of Electric Power Supply Industry (CEPSI 2016) ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน: ทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมไฟฟ้า” จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก (The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific: AESIEAP) เปิดเวทีให้ผู้นำองค์กรด้านพลังงานระดับโลก แลกเปลี่ยนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาขาต่างๆ เล็งปั้นไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค

นอกจากนี้ยังมี พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ. ณัฐติพล กนกโชติ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม (ที่ 2 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ (ขวาสุด) ผู้ว่าการ กฟผ. และ ประธานสมาพันธ์ AESIEAP และนางภาวนา อังคนานุวัฒน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กฟผ. และ เลขาธิการสมาพันธ์ AESIEAP ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

20161026_pr04
นายกรศิษฏ์กล่าวว่า อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าทุกวันนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยง ภาคพลังงานจึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการเลือกใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ยิ่งไปกว่านั้น ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางตลอดพลังงานโลก ดังนั้น สมาพันธ์ AESIEAP จึงต้องร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและโลก เพื่อให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

การจัดประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 21 (CEPSI 2016) ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน: ทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า” นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับสมาชิกสมาพันธ์ AESIEAP ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิดในเรื่องของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบและปัญหาที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ผ่านการอภิปราย การนำเสนอรายงาน และการจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าระดับโลกอีกด้วย

20161026_pr03

“ในส่วนของ กฟผ. เรากำลังขับเคลื่อนโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อาทิพลังงานสะอาดจากถ่านหิน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ- กุญแจสู่การบูรณาการพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ผมมีความเชื่อมั่นว่าพลังงานสีเขียวและพลังงานสะอาด จะเป็นทางเลือกที่เรามุ่งมั่นที่จะเดินไปให้ถึง และสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานได้อย่างแน่นอน” นายกรศิษฏ์กล่าว