EA-โซลาร์ดีหนุนโครงการพลังงานสะอาดคิงเพาเวอร์

0
1205

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และบริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับใช้ในครัวเรือน และธุรกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด ในการทำโครงการ “พลังงานสะอาด เปลี่ยนชีวิต คิดเพื่อองค์กร” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของคิงเพาเวอร์ เห็นคุณค่าของการใช้พลังงานสะอาด และการประหยัดพลังงาน โดยทำโครงการนำร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ อาคารจอดรถ คิงเพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์