ซียูอีแอลแสดงความยินดีวันสถาปนากระทรวงพลังงาน

0
642

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวัลลภ วรรณวานิช ที่ปรึกษาฝ่ายปฎิบัติการ และคุณกิจ นิ่มสว่าง ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ ในนามผู้แทนบริษัท ซียูอีแอล จำกัด เข้าร่วมพิธีสงฆ์และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับกระทรวงพลังงาน เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงพลังงานครบรอบ 14 ปี โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รับมอบ