จุฬาฯเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

0
568

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ‘สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Smart Grid และ Smart Mobility’ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าโดยใช้ระยะเวลาสั้น ประมาณ 15-30 นาที เท่านั้น โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเมื่อปี 2557-2558

20160816_pr012