ทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานปีงบ2560

0
1057

กระทรวงพลังงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรม T six 5 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานบรรยายในเรื่อง “การขับเคลื่อนกระทรวงพลังงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ”

20160810_pr01-2 20160810_pr01-3

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อภาพรวมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวในปี 2560 ประกอบด้วย แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ โดยนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แผนการบริหารจัดการน้ำมัน โดยนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และแผนปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยนางปัจฉิมา ธนสันติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยพลังงานจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง