ประชาสัมพันธ์

Asia books ขอประชาสัมพันธ์จำหน่าย “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯร.10ครบ 6 รอบ”

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลไทยจึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนเป็นที่ระลึก รวมทั้งใช้ประดับเพื่อความเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษนี้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ฯ นี้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยกลุ่มบีเจซี บิ๊กซีจะไม่หักค่าใช้จ่าย   ในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อส่งมอบรายได้ทั้งหมดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

ในการนี้ บริษัท ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมสนับสนุนจัดซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ฯ ดังกล่าวเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ด้วยกัน   

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองอภิลักขิตสมัยพิเศษด้วยการประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ฯ อันเป็นสวัสดิมงคลยิ่งนี้พร้อมกับผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และประชาชนคนไทยทั่วประเทศด้วยกัน