ประชาสัมพันธ์

AIT ผนึกกำลังพันธมิตร ร่วมมือสร้างหลักสูตรติดตั้งโซลาร์เซลล์

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมศึกษาแนวทางความร่วมมือ หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.และ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองพัฒนาบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง ปทุมธานี เมื่อเร็วนี้