AIT-R&D จับมือพันธมิตรชั้นนำ ร่วมงาน Motor Expo 2023 เปิดคอนเซ็ปท์ Clean Energy for Smart living… พลังงานสะอาดก้าวสู่ชีวิตสมาร์ท

0
260

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัดพร้อมพันธมิตรรักษ์โลก  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต, สำนักงานวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ,บริษัท ช่วยราม จำกัด และรถจักรยนยนต์ไฟฟ้า Honda  เปิดแนวคิดสร้างสังคมใหม่ร่วมรักษ์โลก “ Clean Energy for Smart living… พลังงานสะอาดก้าวสู่ชีวิตสมาร์ท”  ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40 Motor Expo 2023 พบกับ 4 โซนกิจกรรมพบความรู้และสร้างความเข้าใจไปกับสังคมชีวิตพลังงานทางเลือกอย่างถูกต้อง

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้เผยว่า “มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน การลดสภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้มีการเลือกใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย ที่มีได้เริ่มมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่น การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยียานยนต์,กระแสนิยมในการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น,ยานยนต์เก่าที่เป็นระบบสันดาปภายในมาเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า,การเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดในชีวิตประจำวัน และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งเราได้ทำพรีเซ็นต์ให้ผู้ชมบูธได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง    

นอกจากนี้ผู้สนใจที่อยากพัฒนาตัวเองในการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาAIT R&D ของมูลนิธิฯ ได้จัด WorkShop หลักสูตร “การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงแดด Solar Cell”. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า BEV Conversions” ด้วยความร่วมือ จาก สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สำนักงานวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในบูธ”

สำหรับโซนกิจกรรมทั้ง 4 โซนในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย โซนที่ 1  ระบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากเซล์แสงแดด Solar Cell  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น สร้างความมั่นใจและมาตรฐานในวิชาชีพ “การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Cell “ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โซนที่ 2 BEV Conversion ดัดแปลงยานยนต์เก่า เครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็น ยานยนต์ไฟฟ้า ( BEV Conversion ) ทำการทดสอบอุปกรณ์ ความปลอดภัย แบตเตอรี่ มอเตอร์ อุปกรณืที่จำเป็นในยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท ช่วยราม จำกัด

โซนที่ 3 นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง.: “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 3  ล้อพ่วง” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาต้นแบบ ให้เป็นศูนย์บริการดัดแปลงรถไฟฟ้า ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้   นำยานยนต์ต้นแบบ ใช้งานได้จริง “ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 3 ล้อพ่วง “ ลดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โซนที่ 4 Discovering the Future “ สตาร์ทสะอาด ขับขี่สู่โลกอนาคต” บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้นำในตลาดรถจักรยานยนต์ระดับโลก ได้นำเสนอโครงการ “สตาร์ทพลังงานสะอาด ขับขีสู่โลกอนาคต”  ให้กับบริษัทชั้นนำ กลุ่มบริษัทต่าง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้รถจักรยานยนต์ด้วยพลังงานสะอาด เพื่อรณรงค์การลดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคขนส่งอีกทางหนึ่ง

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจในการสร้างประสบการณ์ใหม่ใช้ชีวิตด้วยความยั่งยืนอย่างสมาร์ทไปกับความเข้าใจในการใช้งานพลังงานสะอาด ได้ที่บูธ V1-V3 ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40 Motor Expo 2023  อิมแพค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พย.- 11 ธค. 2566