ประชาสัมพันธ์

เต๋อลี๋ซี อิเลคทริค เปิดตัวคู่มือกลยุทธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เต๋อลี๋ซี อิเลคทริค (Delixi Electric) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการพัฒนาระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecological Development Conference) ณ เมืองอู๋หู มณฑลอันฮุย พร้อมเปิดตัว คู่มือปฏิบัติด้านกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Sustainable Development Strategy Practice Guide) ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเต๋อลี๋ซี อิเลคทริค ในการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นักข่าวผู้ทรงอิทธิพล และพันธมิตรด้านระบบนิเวศจากองค์กรที่มีชื่อเสียง อาทิ สำนักพิมพ์ซินหัว, สถาบันวิจัยเครื่องใช้ไฟฟ้าเซี่ยงไฮ้, คันทาร์ ไชน่า, ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีวิว ไชน่า, โรงเรียนธุรกิจเอมลียง, ยูเรเซียน แบรนด์ แมเนจเมนต์ เซ็นเตอร์, คณะกรรมาธิการความเป็นกลางทางคาร์บอน (CNC) แห่งสมาคมอนุรักษ์พลังงานจีน (CECA) และสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์เซี่ยงไฮ้ (SAIRI) โดยการประชุมมุ่งเน้นไปที่การผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่อนาคตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

การขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอน

กลยุทธ์ของเต๋อลี๋ซี อิเลคทริค มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการบ่มเพาะระบบนิเวศสีเขียว บริษัทรวมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนครอบคลุมทุกการดำเนินงานอย่างราบรื่น ทั้งการออกแบบ การผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เต๋อลี๋ซี อิเลคทริค มุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับ “การผลิตอัจฉริยะ + คาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างโรงงานที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เต๋อลี๋ซี อิเลคทริค เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการบรรลุการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยคาร์บอนต่ำเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานในเมืองอู๋หูและผูหยางได้รับการรับรองคาร์บอนเป็นศูนย์ระดับห้าดาว (Type I) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของบริษัทต่อแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

การเปิดตัวคู่มือกลยุทธ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเต๋อลี๋ซี อิเลคทริคในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่หลักการและการดำเนินการด้านความยั่งยืนทั่วทั้งระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับของระบบนิเวศ อุตสาหกรรม สังคม ไปจนถึงระดับชาติ

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตสีเขียว

การประชุมมุ่งเน้นไปที่ “การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่ขนานของจีน” โดยทำหน้าที่เป็นเวทีเสวนาระดับสูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางนิเวศวิทยาและแนวปฏิบัติสีเขียว

“เต๋อลี๋ซี อิเลคทริค มุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจความต้องการของตลาดและขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่พันธมิตรในอุตสาหกรรมทั้งในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ และห่วงโซ่อุปทาน เต๋อลี๋ซี อิเลคทริค มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมระบบนิเวศที่ยืดหยุ่น เดินหน้าไปสู่อนาคตที่คาร์บอนเป็นกลาง ตลอดจนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จร่วมกัน” นายโหลว เฟิง (Lou Feng) ซีอีโอของเต๋อลี๋ซี อิเลคทริค กล่าว

เต๋อลี๋ซี อิเลคทริค ประกาศเป้าหมายอันท้าทาย ซึ่งรวมถึงการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานภายในปี 2568, ความพร้อมสำหรับคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2573, ความเป็นกลางทางคาร์บอนของห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2583 และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดภายในปี 2593

ในอนาคตข้างหน้า เต๋อลี๋ซี อิเลคทริค จะยังคงยึดมั่นกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่วแน่ต่อไป โดยมุ่งเน้นที่ “ประชาชน ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการสร้างชุมชนนิเวศสีเขียว” ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุน “เป้าหมายคาร์บอนคู่ขนาน” ของจีนอย่างมีนัยสำคัญ