ประชาสัมพันธ์

ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ เผยโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงกว่า 5.13% เมื่อเทียบกับโมดูล PERC

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทจีนจำนวนมากได้มีการเปิดตัวโครงการพลังงานสีเขียวทั่วโลก และการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ได้กลายเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตเชิงลึกของอุตสาหกรรม เนื่องจากปล่อยคาร์บอนลดลงและมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยปรับเฉลี่ย (LCOE) ต่ำลง ด้วยเหตุนี้ โมดูลไฮเปอร์ไอออน (Hyper-ion) แบบเฮเทอโรจังก์ชัน (HJT) ของบริษัท ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ (Risen Energy) จึงยึดมั่นในแนวทาง “กลไกคู่” (dual-drive) ซึ่งประกอบด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนและลด LCOE โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์และลด LCOE พร้อมกับผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นด้วยโมดูลคุณภาพสูงที่ผลิตในจีน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วโลก

Figure 2: Power Generation Data from the CPVT Hainan Test Facility

โมดูล HJT มีจุดเด่นคือกำลังการผลิตไฟฟ้าสูง โดยไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ได้เปรียบเทียบกำลังการผลิตไฟฟ้าของโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT กับโมดูล PERC และโมดูล TOPCon ด้วยการจำลองสถานการณ์ในกว่า 20 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกที่มีสภาพภูมิอากาศหลากหลายแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งผลการจำลองสถานการณ์บ่งชี้ว่า โมดูล HJT ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับโมดูล TOPCon และ PERC ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก

นอกเหนือจากการจำลองสถานการณ์แล้ว เพื่อสำรวจประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT ในโลกแห่งความเป็นจริง ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ได้ร่วมมือกับองค์กรและลูกค้าหลายรายเพื่อทำการทดสอบการผลิตไฟฟ้าเชิงประจักษ์ในหลายภูมิภาคทั่วโลก

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลจากการทดสอบผลิตไฟฟ้าในมณฑลไห่หนาน ซึ่งไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ดำเนินการร่วมกับศูนย์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์แห่งชาติของจีน (CPVT) ซึ่งผลปรากฏว่า แม้ว่าเพิ่งมีการเชื่อมกับโครงข่ายไฟฟ้าไปเพียงสองเดือน แต่จากการคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่รวบรวมไว้ก็บ่งชี้ว่า โมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT มีกำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัตต์สูงกว่า 5.13% เมื่อเทียบกับโมดูล PERC ซึ่งผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับผลจากการจำลองสถานการณ์ในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมดูล HJT ผลิตไฟฟ้าในมณฑลไห่หนานได้มากกว่า 5.51% เมื่อเทียบกับโมดูล PERC ซึ่งหมายความว่าการจำลองสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าของเรามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง

การทดสอบเชิงประจักษ์ยังคงดำเนินต่อไป และทีมเทคนิคของไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานที่ทดสอบภาคสนามแห่งนี้และที่อื่น ๆ ต่อไป เราเชื่อว่าการอัปเดตและเผยแพร่ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอันโดดเด่นของโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT ของไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ได้รับการยืนยันเพิ่มเติม เพื่อเป็นตัวเลือกและการรับประกันที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา