ถังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีขนาด 270,000 ลูกบาศก์เมตร ใหญ่ที่สุดในจีน เปิดใช้งานแล้ว

0
72

บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือ ซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) ได้ประกาศเปิดใช้งานถังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีขนาด 270,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นถังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีแห่งแรกของจีนและใหญ่ที่สุดในโลก โดยเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ สถานีรับก๊าซแอลเอ็นจีของบริษัทฯ ในชิงเต่า ถังเก็บนี้จะเพิ่มความจุอีก 165 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อตอบสนองความต้องการก๊าซของครัวเรือนกว่า 2.16 ล้านครัวเรือนเป็นเวลา 5 เดือนในช่วงที่ต้องใช้ก๊าซทำความร้อนในฤดูหนาว ซึ่งจะช่วยเพิ่มและรับประกันการจัดหาก๊าซธรรมชาติทางตอนเหนือของจีน

ถังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีขนาดใหญ่ซึ่งซิโนเปคออกแบบ พัฒนา และสร้างขึ้นเองนั้น มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100.6 เมตร และสูง 55 เมตร นับเป็นโครงการสำคัญตามแผนสร้างสถานีรับก๊าซแอลเอ็นจีของบริษัทฯ เฟส 3 ในชิงเต่า ถังความจุ 270,000 ลูกบาศก์เมตรนี้ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว 17 รายการ พร้อมทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระ โดยโครงสร้างหลักสร้างเสร็จภายในเวลาเพียง 18 เดือน และให้บริการเต็มรูปแบบภายใน 27 เดือน

ในกระบวนการก่อสร้างนั้น ซิโนเปคได้นำอุปกรณ์หลักกว่า 20 รายการมาใช้เอง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อได้อย่างมาก ทั้งยังเพิ่มระดับการนำมาใช้เองเป็น 95% ซึ่งสูงที่สุดในจีน

ในวันเดียวกันนั้น สถานีรับก๊าซแอลเอ็นจีของซิโนเปคในเทียนจินก็ได้เสร็จสิ้นการก่อสร้างระยะที่ 2 โดยมีถังเก็บก๊าซขนาด 220,000 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 3 ถังเข้ามาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้มีความจุก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ความจุรวมของสถานีเทียนจินอยู่ที่ 1.08 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากที่สุดในจีน สถานีก๊าซแอลเอ็นจี 2 แห่งของซิโนเปคในชิงเต่าและเทียนจิน พร้อมด้วยถังเก็บ 7 และ 9 ถังตามลำดับ มีความจุรวม 1.68 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งรับประกันการจัดหาทรัพยากรในช่วงฤดูหนาว

ซิโนเปคยังคงขยายขีดความสามารถในการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งการผลิต การจัดหา การจัดเก็บ และการขาย โดยขณะนี้ทางกลุ่มบริษัทมีความจุก๊าซแอลเอ็นจีประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซิโนเปคได้สร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติ 12 แห่ง ซึ่งรวมถึงคลัสเตอร์จงหยวน (Zhongyuan) จินตัน (Jintan) เหวิน 96 (Wen 96) และเจียงฮั่น หยานเสว่ (Jianghan Yanxue) ขณะเดียวกันก็ขยายคลังรับก๊าซแอลเอ็นจีในเทียนจินและชิงเต่าด้วย

ในภายภาคหน้า ซิโนเปคตั้งเป้าที่จะสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติและคลังรับก๊าซแอลเอ็นจีแห่งใหม่ ๆ เพิ่มในประเทศจีน เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติและความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้ก๊าซสูงสุด และขยายขีดความสามารถในการจัดเก็บก๊าซแอลเอ็นจีในระหว่างแผน 5 ปี