ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดเสวนา “ไฟฟ้าไทย อย่างไรจะลงตัว”

0
1366

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดเสวนา “ไฟฟ้าไทย อย่างไรจะลงตัว” วิทยากรประกอบด้วย ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และรองโฆษกกระทรวงพลังงาน คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คุณสุวัฒน์ กมลพนัส รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคุณสุวพร ศิริคุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง พหลโยธิน กรุงเทพฯ