ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. คว้า 4 รางวัลกินรี การันตีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน 4 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 14 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ แก่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รักษาการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับพระราชทานรางวัลกินรี จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และเกียรติบัตรประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนจากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards จากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา และเกียรติบัตรประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ลำปาง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานของไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน 

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและพลังงานของโลก ตั้งแต่แสงแรกแห่งสยามสู่นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตด้วยการเรียนรู้แนวผจญภัยผ่านสื่อที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารเขียว (Green Building)  และเอื้อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ สามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกตามหลัก Universal Design ด้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนวียนสุดทันสมัยของภาคอีสาน ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับและการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งกังหันลม และอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคอง ส่วนพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนด้านพลังงานของประเทศ กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนมาตราการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแล และพัฒนาชุมชนเพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://learningcenter.egat.co.th/