ประชาสัมพันธ์

ลอนจี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนคาร์บอนต่ำ อาเซียน-จีน ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ลอนจี (LONGi) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนคาร์บอนต่ำ อาเซียน-จีน (ASEAN-China Low Carbon Investment Cooperation Workshop) ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมคู่ขนานของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministers on Energy Meeting หรือ AMEM) ครั้งที่ 41 และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ลอนจีได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลอนจีได้มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งโรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทยังรุกสู่ธุรกิจไฮโดรเจนสีเขียวและได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้จัดหาอุปกรณ์และโซลูชันไฮโดรเจนสีเขียวรายใหญ่ระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพึ่งพาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก โดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 83% ของโครงสร้างพลังงานในภูมิภาค ลอนจีตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จึงตั้งเป้าจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่แตกต่างกันไป

เนื่องจากต้นทุนพลังงานหมุนเวียนปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เป็นทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่เข้าถึงได้มากขึ้น ส่งผลให้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลายประเทศภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ได้ประกาศแผนการติดตั้งพลังงานหมุนเวียน ขณะที่ลอนจีก็ให้การสนับสนุนข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างจริงจัง และได้จัดตั้งฐานการผลิตในประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในภูมิภาคอาเซียน

ในความรับผิดชอบของประเทศแผ่นดินใหญ่ จีนมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของตนเอง พร้อมกับสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวทั่วโลก และลอนจี ในฐานะผู้เล่นหลักในภาคส่วนพลังงานหมุนเวียน ก็มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างพลังงานและผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน