ประชาสัมพันธ์

SolarEdge ติดตั้งระบบ Rapid Shutdown มากกว่า 1 ล้านระบบทั่วโลก

SolarEdge Technologies ผู้นำด้านโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่าได้ติดตั้งระบบ Rapid Shutdown มากกว่า 1 ล้านเครื่องทั่วโลก ด้วยการติดตั้งระบบ Rapid Shutdown หลายร้อยระบบในประเทศไทย ฟังก์ชั่นการทำงานที่ Built-in ในอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการพิสูจน์จากการใช้งานจริงมาอย่างมากมาย ถือเป็นระบบ Rapid Shutdown ที่ได้รับการรับรองด้วย UL3741 ครั้งแรกในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบบังคับ วสท. ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนปีที่แล้ว

หลังจากยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย SafeDC™ แล้ว ฟังก์ชั่น Rapid Shutdown ของ SolarEdge สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มาตรฐานการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของประเทศไทย (วสท.) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ต้องลดแรงดันไฟฟ้าใน Array ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้เหลือ 80 โวลต์ภายใน 30 วินาที หรือผ่านมาตรฐาน PV Hazard Control แรงดันไฟฟ้าบนสายเคเบิลที่อยู่นอก Array Boundary ต้องลดลง 30 โวลต์ภายใน 30 วินาที ประการสุดท้าย ต้องติดตั้งสวิตช์อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ผนังภายนอก ด้านหน้าอาคาร ซึ่งช่วยให้ผู้ติดตั้ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง และนักดับเพลิงสามารถจัดการกับระบบโซล่าร์ได้อย่างรวดเร็วหลังจากการปิดระบบ เนื่องจาก SolarEdge มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในระดับแผงโซล่าร์ ที่สามารถตัดการจ่ายไฟที่มาจากหลังคาได้ ระบบเหล่านี้จึงสามารถหยุดการจ่ายพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Rapid Shutdown

Daniel Huber, VP and General Manager ROW ของ SolarEdge: “ในขณะที่ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความรับผิดชอบของแต่ละประเทศและอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค กฎระเบียบที่มีความก้าวหน้าเช่นมาตรฐาน วสท. กำลังมีผลกระทบโดยภาพรวมในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบความปลอดภัย SolarEdge ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเจ้าของระบบ กฎระเบียบของรัฐบาล ข้อกำหนดด้านการประกันภัย และเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว”

อินเวอร์เตอร์ SolarEdge มีการรับประกันมาตรฐาน 12 ปี ขยายได้ถึง 20 ปี และ Power Optimizers รับประกันมาตรฐาน 25 ปี สำหรับแพลตฟอร์ม Monitoring ซึ่งตรวจสอบติดตามในระดับแผง ให้การมองเห็นระบบแบบเรียลไทม์และการแก้ไขปัญหาระยะไกลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดอายุการใช้งานของระบบ SolarEdge มีบริการก่อนและหลังการขายเพื่อให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งและช่วยให้มั่นใจถึงความสามารถในการทำกำไรตลอดอายุการใช้งาน