ประชาสัมพันธ์

“เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก” เปิดตัวรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2565 ชูความสำเร็จด้านนวัตกรรม การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK: 2727, SSE:601727) เปิดตัวรายงานความยั่งยืนว่าด้วยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2565 โดยเป็นรายงานฉบับที่ 7 นับตั้งแต่ที่บริษัทเริ่มประกาศความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเมื่อปี 2559 รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความพยายามของบริษัทในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลขององค์กร รวมถึงความมุ่งมั่นในการกำหนดเส้นทางเพื่อบรรลุความยั่งยืนที่มากขึ้นทั้งสำหรับบริษัท ชุมชนที่ดำเนินการ และสังคมโดยรวม นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงผลงานของบริษัทในการขยายภาคส่วนพลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนปริมาณต่ำของจีน ตลอดจนความสำเร็จที่เห็นได้จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านนวัตกรรมโซลูชัน แนวปฏิบัติในการปกป้องระบบนิเวศ และความคิดริเริ่มในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน

ผู้บุกเบิกที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนน้อย

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันหมุนเวียน เพื่อช่วยจีนและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานใหม่ โดยยังคงดำเนินตามกลยุทธ์ 3 ประการ มุ่งเน้นที่การทดแทนพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการรีไซเคิลทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคาร์บอนที่สร้างคาร์บอนต่ำในปี 2565 ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มความพยายามในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้ก่อตั้งบริษัทสาขาด้านพลังงานแห่งใหม่ในปี 2565 โดยอาศัยการจับคู่พลังงานที่หลากหลายเป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจ ยกระดับบริการแบบบูรณาการที่รวมการผลิตไฟฟ้า กริด โหลด และการจัดเก็บพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน บริษัทใหม่นี้ช่วยเสริมความสามารถของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ในการนำเสนอบริการครบวงจรที่ครอบคลุมด้านลม พลังงานลม เซลล์แสงอาทิตย์ การจัดเก็บพลังงาน พลังงานความร้อน และพลังงานไฮโดรเจน อีกทั้งยังตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในภาคส่วนพลังงานที่คอยผลักดันนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ปี 2565 ยังเป็นปีที่เปิดตัวบริษัท เซี่ยงไฮ้ ไฮโดรเจน ซือไถ่ เทคโนโลยี จำกัด (Shanghai Hydrogen Shidai Technology Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่สนับสนุนความมุ่งมั่นของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ในการพัฒนาแหล่งพลังงานไฮโดรเจนที่สะอาด บริษัทแห่งนี้พัฒนาโซลูชันใหม่สองรายการ ได้แก่ อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากน้ำด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสอัลคาไลน์ และอุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากน้ำด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสที่อาศัยเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM) ซึ่งมีประสิทธิภาพอิเล็กโทรลิซิสสูง อายุการใช้งานยาวนาน ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ความหนาแน่นกระแสสูง ใช้พลังงานต่ำ และมีความเร็วในการตอบสนองแบบไดนามิกที่ยอดเยี่ยม การออกแบบแยกชิ้นส่วนยังช่วยให้ผลิตไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ในปริมาณมาก และเป็นนวัตกรรมชั้นนำในตลาดไฮโดรเจนของจีน

ในปี 2565 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้ปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างจริงจัง และเสร็จสิ้นการดำเนินการตามแผนระยะเวลาสามปีด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน บริษัทยังได้วางและดำเนินมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของที่ตั้งโครงการ และเข้าร่วมการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญภายใต้หัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีเป้าหมายในการมีส่วนร่วมและให้ความรู้แก่พนักงานและสาธารณชนในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การปนเปื้อนของขยะอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการแยกเกลือ การปลูกป่าทดแทน และการตอบสนองต่อภาวะโลกร้อน

ผู้บุกเบิกด้านพลังงานรายใหม่ ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางสังคม

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับความยั่งยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทได้ดำเนินตามความคิดริเริ่มอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทและมอบทุนสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ขาดแคลนโอกาส และส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น

ในฐานะส่วนหนึ่งของแผน ESG เพื่อเร่งพัฒนาชนบท เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมแหล่งพลังงานสะอาด ครอบคลุมพลังงานลมและถ่านหินสะอาด ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าอู่เหอของบริษัทฯ ในมณฑลอันฮุย ดำเนินการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลได้ทั้งสิ้น 400,000 ตัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราว 500 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 150,000 ตันต่อปี โครงการนี้ยังเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชนบทท้องถิ่นราว 90 ล้านหยวน และสร้างงานให้มากกว่า 1,500 คน

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ยังได้มีส่วนร่วมในความพยายามด้านการปกป้องโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม การดูแลชุมชน แคมเปญสีเขียว และการบริจาคในต่างประเทศ โดยในปี 2565 บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิคาร์บอนสีเขียว (Green Carbon Foundation) เพื่อปลูกต้นไม้ในป่าคาร์บอนต่ำแห่งแรกของบริษัทในเมืองหยานอัน มณฑลส่านซี ซึ่งประกอบด้วยต้นไซเปรสจำนวน 1,200 ต้น แต่ละต้นลดการปล่อยคาร์บอนได้ราว 96 กิโลกรัมตลอดอายุของต้นไม้

นักปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2565 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เป็นผู้ริเริ่มโครงการจำนวนมากเพื่อยกระดับด้านธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ปรับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อผลักดันการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน บริษัทประสบความสำเร็จครั้งใหม่หลังมอร์แกน สแตนลีย์ แคปิตอล อินเทอร์เนชันแนล (Morgan Stanley Capital International หรือ MSCI) ได้เพิ่มอันดับด้านความยั่งยืนของบริษัทจากเดิมที่ระดับ “BBB” เป็นระดับ “A” และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในองค์กรอุตสาหกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 50 อันดับแรก ประจำปี 2565 โดยฟอร์บส์ ประเทศจีน (Forbes China)

ปี 2565 ยังเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปีของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก โดยบริษัทยังคงสำรวจและเปิดรับรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมการยกระดับองค์กรและการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาโซลูชันพลังงานที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัยและชาญฉลาดสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ดำเนินงานภายใต้หลักการที่เปิดกว้าง มีการประสานงาน และความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทุกฝ่าย และจะยังยึดเอานวัตกรรมเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อลดคาร์บอนในเศรษฐกิจโลก และทำให้ผู้คนทั่วโลกใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก และรายงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ได้ที่ https://www.shanghai-electric.com/group_en/

เกี่ยวกับเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก

บริษัท เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กรุ๊ป จำกัด (Shanghai Electric Group Company Limited) (SEHK: 2727, SSE:601727) คือผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาโซลูชันระบบอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินธุรกิจทั่วโลก บริษัททุ่มเทให้กับพลังงานอัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ และการบูรณาการความฉลาดทางดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ด้วยการบุกเบิกภาคส่วนใหม่ ๆ และส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี พ.ศ. 2573 ก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2603 รวมถึงในด้านการผลิตอุปกรณ์พลังงานใหม่ระดับไฮเอนด์ในท้องถิ่น โดยอาศัยโอกาสอันไร้ขอบเขตในระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยไปพร้อมกับพันธมิตรทั่วโลก