ประชาสัมพันธ์

โครงการสไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์ (SBC) ของซิโนเปค เริ่มดำเนินการแล้ว โดยมีกำลังผลิตปีละ 170,000 ตัน

ไห่หนาน ป้าหลิง เคมิคอล นิว แมทีเรียล (Hainan Baling Chemical New Material Co., Ltd.) ในเครือไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) ได้เริ่มดำเนินการผลิตในโครงการสไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์ (SBC) “โครงการ” แล้วที่มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน ซึ่งจะมีกำลังการผลิตรวมปีละ 170,000 ตัน

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ซิโนเปคมีโรงงานผลิตสไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลก โดยป้าหลิง นิว แมทีเรียล และซิโนเปค ไห่หนาน รีไฟนิง แอนด์ เคมิคอล (Sinopec Hainan Refining & Chemical Co., Ltd.) ได้ลงทุนไป 1.924 พันล้านหยวนในโครงการไห่หนาน ป้าหลิง (Hainan Baling) หรือราว 279.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรงงานผลิตสไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์ของโครงการนี้ผลิตสไตรีน-บิวตาไดอีน-สไตรีน (SBS) และสไตรีน-เอทิลีน-บิวทิลีน-สไตรีน (SEBS) รวมปีละ 170,000 ตัน แบ่งเป็นสไตรีน-บิวตาไดอีน-สไตรีน 120,000 ตัน และสไตรีน-เอทิลีน-บิวทิลีน-สไตรีน 50,000 ตัน โรงงานแห่งนี้มี 13 หน่วยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยกลั่น หน่วยพอลิเมอไรเซชัน หน่วยโคอะเลสเซนส์ หน่วยรีไซเคิล หน่วยเตรียมสารช่วย และหน่วยเตรียมผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เช่นเดียวกับหน่วยผลิตสนับสนุนและระบบสาธารณูปการ

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (TPE) เป็นโคพอลิเมอร์ประเภทหนึ่งที่นำไปพลาสติไซซ์ได้ในอุณหภูมิสูง และมีความยืดหยุ่นของยางที่อุณหภูมิห้อง โดยสไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์ก็นับเป็นเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ประเภทหนึ่ง และนำไปผลิตต่อได้หลากหลาย ทั้งสไตรีน-บิวตาไดอีน-สไตรีน สไตรีน-เอทิลีน-บิวทิลีน-สไตรีน  สไตรีน-ไอโซพรีน-สไตรีน (SIS) และสไตรีน-เอทิลีน-โพรพิลีน-สไตรีน (SEPS) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในรองเท้า แอสฟัลต์ดัดแปลง เรซินดัดแปลง กาว บรรจุภัณฑ์อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬา ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

โครงการดังกล่าวใช้ชุดโซลูชันสไตรีน-บิวตาไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-เอทิลีน-บิวทิลีน-สไตรีน เต็มรูปแบบที่ซิโนเปคพัฒนาด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงวิธีการผลิตแบบสะอาดที่นำไปผลิตสไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์โดยมีเกรดและให้สมรรถนะแตกต่างกันได้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ในขณะเดียวกัน โครงการนี้อาศัยประโยชน์จากสไตรีนและบิวตาไดอีนของไห่หนาน รีไฟนิง แอนด์ เคมิคอล เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของป้าหลิง นิว แมทีเรียล และท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง และขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ โครงการริเริ่มนี้จะส่งออกสินค้าสไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์ไปตลาดที่กำลังพัฒนาในแถบยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

ซิโนเปคได้วิจัยและพัฒนายางสังเคราะห์ขั้นสูงในจีนมากว่า 5 ทศวรรษ โดยย้อนกลับไปเมื่อคริสต์ทศวรรษ 1970 สถาบันวิจัยปิโตรเคมีหยานซานได้พัฒนาเทคโนโลยีเตรียมบิวทิลลิเธียมและเทคโนโลยีพอลิเมอไรเซชันสไตรีน-บิวตาไดอีน-สไตรีน ซิโนเปคเป็นเพียงหนึ่งในสามบริษัทของโลก และเป็นแห่งเดียวในจีน ที่ผลิตผลิตภัณฑ์สไตรีน-เอทิลีน-โพรพิลีน-สไตรีน แบบใหม่ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ โรงงานสไตรีน-เอทิลีน-โพรพิลีน-สไตรีน ของป้าหลิง นิว แมทีเรียล ซึ่งมีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี ได้เริ่มการผลิตไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2560

เทคโนโลยีสไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์นี้ทำให้ซิโนเปคก้าวขึ้นเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อใช้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สไตรีนบิวตาไดอีนโคพอลิเมอร์