กิจกรรม ข่าวเด่น ประชาสัมพันธ์ วารสารพลังงานทางเลือก

AIT-R&D เติมสีสัน…ประสบการณ์ BEV  Conversion.. สู่โลกพลังงานสะอาด ในงาน MotorShow 2023

ศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย –AIT R&D ในนามมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท กรังปรีด์ อินเตอร์เนชัลแนล (มหาชน) จำกัด จัดโชว์นวัตกรรมและผลงานวิจัยของคนไทย ภายใต้แนวความคิด We Change …BEV  Conversion.. ร่วมเปลี่ยนโลกไปกับยานยนต์ไฟฟ้า ในงาน Bangkok International Motor Show 2023 ครั้งที่ 44  เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม-2 เมษายน

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร,นายธิบดี หาญประเสริฐ รองประธานกรรมการ,นายพัฒนา ทิวะพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมนายพุทธชาติ ช่วยราม หัวหน้าคณะทีมงานวิจัยพัฒนาAIT R&D ได้ให้การต้อนรับ ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ,นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯและประธานที่ปรึกษา,Mr.Lin Feng  ประธานบริหาร Zhejiang Qima Technology  ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมบูธ AIT R&D –มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย

ภายในบูธ AIT R&D –มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงรถเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นรถไฟฟ้า พร้อมทั้งชิ้นส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ มาสาธิตให้ผู้สนใจ โดยมีวิทยากรนักวิจัยจากทาง AIT R&D –มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ในโลกยานยนต์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด

ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นกระแสการขับเคลื่อนสู่โลกพลังงานสะอาดในปัจจุบัน ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถขนส่งสาธารณะ ทาง AIT R&D –มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยในพลังฝีมือทักษะเชิงช่างอุตสาหกรรม หากมีความเข้าใจที่ถูกต้องจะสามารถต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลง BEV  Conversion เปลี่ยนยานยนต์สันดาปมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อเติมประสบการณ์ครบทุกสีสันให้โลกได้สดใส พร้อมทั้งจะเป็นการทำงานวิจัยคู่ขนานร่วมไปกับนโยบายภาครัฐในส่วนพลังงานทางเลือกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการยกระดับประเทศไทยให้สู่สังคมใหม่ New S-Curve ได้รวดเร็วขึ้น