ทรินา โซลาร์ เล็งเห็นศักยภาพทางตลาดด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในอินโดนีเซีย

0
56
Trina Solar_ Yabes Supit (sales manager Indonesia) and Elva Wang (head of Southeast Asia)

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ผู้ให้บริการโซลูชันเบ็ดเสร็จด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เล็งเห็นว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพอย่างมากในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งที่ดีที่สุดของพลังงานหมุนเวียนในการบรรลุเป้าหมายของประเทศ

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายในการมีพลังงานหมุนเวียนเป็นสัดส่วน 23% ของแหล่งพลังงานทั้งหมดภายในปี 2568 และ 31% ภายในปี 2593

ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วน 11-14% ในแหล่งพลังงานทั้งหมดของอินโดนีเซีย แต่ความท้าทายสำหรับอินโดนีเซียคือการทำให้มั่นใจว่าการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่สอดรับกับการเติบโตของการบริโภคพลังงานขณะที่ประชากรและเศรษฐกิจขยายตัวเท่านั้น แต่ยังต้องสูงกว่านั้นด้วย เพื่อให้อินโดนีเซียสามารถบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนของประเทศ

รายงานประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานของอินโดนีเซีย (Indonesia Energy Transition Outlook) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency หรือ IRENA) และกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ธาตุแห่งอินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน คาดการณ์ว่าประชากรของอินโดนีเซียจะเพิ่มเป็น 335 ล้านคนในช่วงสามทศวรรษข้างหน้านี้ พร้อมทั้งคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยห้าเท่าเป็น 1,700 เทระวัตต์ชั่วโมง (TWh) ภายในปี 2593

รายงานดังกล่าวยังแนะนำการขยายทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันถ่านหินยังมีสัดส่วนเป็นกว่า 40% ของแหล่งพลังงานทั้งหมดของอินโดนีเซียและ 60% ของการผลิตกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีสัดส่วนน้อยกว่าไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานความร้อนใต้พิภพ

เช่นนี้ขัดกับกับแนวโน้มระดับโลก โดยสำนักงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศระบุว่า โลกในปี 2564 ได้เพิ่มพลังงานหมุนเวียนเกือบ 257 กิกะวัตต์ (GW) โดย 133 กิกะวัตต์มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะที่กำลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของอินโดนีเซียในปี 2564 เพิ่มขึ้น 14% เป็น 211 เมกะวัตต์ (MW) จาก 185 เมกะวัตต์ สำนักงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศระบุ ขณะนี้อินโดนีเซียอยู่ในอันดับเจ็ดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์

กำลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สิ้นสุดปี 2564

ประเทศกำลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (MW)การเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
1เวียดนาม16,6000 %
2ไทย3,0492 %
3มาเลเซีย1,78720 %
4ฟิลิปปินส์1,37029 %
5สิงคโปร์43315 %
6กัมพูชา42836 %
7อินโดนีเซีย21114 %

ที่มา: สำนักงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ

คุณเอลวา หวาง (Elva Wang) หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทรินา โซลาร์ กล่าวว่า “เพื่อให้อินโดนีเซียเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและบรรลุเป้าหมายของประเทศ อินโดนีเซียต้องเร่งการติดตั้งใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากมีอยู่พร้อมและสามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ อินโดนีเซียเป็นตลาดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมากในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ มีความต้องการอย่างใหญ่หลวงที่เราสามารถเติมเต็มได้ด้วยโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบหมุนตามตะวัน (tracker) และโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการระดับแนวหน้าของตลาดของเรา”

โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วบนหลังคาและพื้นที่ว่าง ทรินา โซลาร์ ให้บริการทุกส่วนของตลาด ทั้งในระดับที่พักอาศัย การพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) และสาธารณูปโภค พลังงานแสงอาทิตย์มอบอิสรภาพแก่ผู้อยู่อาศัยและธุรกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมในการบรรลุความต้องการด้านพลังงานของตน บรรเทาภาระจากราคาพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและการต่อสู้กับภาวะโลกรวน

โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโซลูชั่นที่คุ้มค่าต้นทุนที่สุด โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ (LCOE) ที่ต่ำกว่า ปัจจุบันผลผลิตไฟฟ้าของโมดูลได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2552 โมดูลใหม่มีกำลังผลิตเฉลี่ย 290 วัตต์ ขณะที่โมดูลกำลังสูงในปัจจุบันมีกำลังผลิต 500 วัตต์ขึ้นไป

ขณะเดียวกัน ราคาของโมดูลได้ลดต่ำลงเนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้นและ ‘การประหยัดต่อขนาด’ (economy of scale) ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ได้บรรลุจุดที่ต้นทุนการผลิตเท่ากับระบบสายส่ง (grid parity) แล้วในตลาดหลายแห่ง โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่ากริดไฟฟ้า

เพื่อให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายการมีพลังงานหมุนเวียนเป็นสัดส่วน 23% ของพลังงานทั้งหมดภายในปี 2568 จำเป็นที่จะต้องมีโซลูชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันและสามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสามารถติดตั้งใช้งานได้ในเวลาหลักวัน ขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถพัฒนาได้รวดเร็วกว่าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆมาก ในแง่นี้ โมดูลกำลังสูงและประสิทธิภาพสูงของทรินา โซลาร์มีอยู่พร้อมในตลาดปัจจุบัน เช่นเดียวกับระบบหมุนตามตะวันของทรินา โซลาร์ซึ่งช่วยส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นไปอีกขั้น

ทรินา โซลาร์ เวอร์เท็กซ์ ดีอี19อาร์ (Trina Solar Vertex DE19R) สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ใช้เซลล์ยาว 210 มม. มีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 580 วัตต์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 21.5%

ที่ผ่านมาทรินา โซลาร์ ทำงานร่วมกับคู่ค้าในอินโดนีเซีย ซึ่งรวมทั้งผู้ติดตั้งและผู้จัดจำหน่าย เพื่อช่วยให้ธุรกิจได้มีระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้งนี้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่น่าสนใจสำหรับบริษัทเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานบนหลังคาในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ทรินา โซลาร์ ยังมีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ทรินา โซลาร์ เวอร์เท็กซ์ เอ็น เอ็นอีจี19อาร์ซี.20 (Trina Solar Vertex N NEG19RC.20) เข้าสู่อินโดนีเซียสำหรับโครงการระดับสาธารณูปโภค โมดูลดังกล่าวนี้สามารถใช้งานในโครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเช่นกัน

เวอร์เท็กซ์ เอ็น เอ็นอีจี19อาร์ซี.20 นี้มีการออกแบบแบบแรงดันต่ำ (low voltage) จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีต้นทุนสมดุลกำลังไฟฟ้าของระบบ (balance of system หรือ BOS) ต่ำกว่า แต่โมดูลใหม่นี้มีกำลังสูงเพราะใช้เทคโนโลยี 210 (210 Technology)

โซลาร์เซลล์ความยาว 210 มม. มีกำลังสูงกว่าโซลาร์เซลล์รุ่นก่อนหน้านี้ที่ขนาดเล็กกว่า นอกจากเทคโนโลยี 210 โมดูลรุ่นนี้ยังใช้เทคโนโลยีระดับแนวหน้าของตลาดอื่นๆ อย่างเช่น บัสบาร์นำไฟฟ้าแบบหลายตัว (multi-busbar) เพื่อให้ดูดซับแสงได้มากกว่า เซลล์ที่สร้างโดยใช้เทคโนโลยีการตัดแบบไม่มีการทำลาย และใช้การห่อหุ้มความหนาแน่นสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ของพื้นผิวโมดูลให้มากที่สุด

เวอร์เท็กซ์ เอ็น เอ็นอีจี19อาร์ซี.20 ใหม่นี้มีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 590 วัตต์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 21.8% โดยเป็นโมดูลแบบกระจกคู่ที่มีทั้งแบบหน้าเดียวหรือสองหน้า

ทรินา โซลาร์ ไม่เหมือนที่อื่นใดเนื่องจากเป็นผู้ผลิตโมดูลรายเดียวที่ผลิตระบบหมุนตามตะวันด้วย โดยทรินา โซลาร์ ผลิต ‘ระบบหมุนตามตะวันอัจฉริยะ’ (smart tracker) แวนการ์ด 1พี (Vanguard 1P) และแวนการ์ด 2พี (Vanguard 2P) ซึ่งออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อให้สามารถดัดแปลงปรับได้ ทำให้ระบบหมุนตามตะวันอัจฉริยะนี้ติดตั้งได้ในหลายลักษณะพื้นผิว พร้อมทั้งให้เสถียรภาพสูงและให้ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าสูง

ในแง่นี้ การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยซูราบายา (University of Surabaya) ซึ่งตีพิมพ์ในปีนี้ พบว่าโมดูลในจาการ์ตาที่มีระบบหมุนตามตะวันผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าแบบมุมรับแสงคงที่ (fixed-tilt) อยู่ประมาณ 21%

อินโดนีเซียอยู่ในอันดับเจ็ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของกำลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ความท้าทายสำหรับอินโดนีเซียคือการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็วเพื่อบรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2568 และปี 2593 ผลิตภัณฑ์โมดูลกำลังสูงและประสิทธิภาพสูงของทรินา โซลาร์ ประกอบกับเทคโนโลยีระบบหมุนตามตะวันที่ก้าวหน้า เป็นหนึ่งตัวเลือกที่พร้อมให้ติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายของประเทศ