กิจกรรม ข่าวเด่น ประชาสัมพันธ์

ประธาน AEITF นำทีมบริหารเข้าพบ บอสใหญ่ ก.การช่าง ร่วมปรึกษาทิศทางพลังงานทางเลือกไทย

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย Alternative Energy Institute of Thailand Foundation นำโดย นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์  ประธานกรรมการบริหารฯ และทีมงานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เดินทางเยี่ยมคาราวะ คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ก.การช่าง จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งร่วมหารือและให้ข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจสร้างสรรค์สังคมพลังงานทางเลือกในประเทศไทย โดยในการนี้ คุณปลิว ได้ให้ความรู้และคำแนะนำในการนำพลังงานน้ำมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด พลังงานธรรมชาติที่มีต้นทุนถูก และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมพลังงานประเทศไทย  ซึ่งทางมูลนิธิฯจะได้ศึกษาและนำข้อมูลมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป