ประชาสัมพันธ์

“ซิโนเปค” เผยแพร่รายงานนำเสนอความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนประจำปี 2565

บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) ได้เผยแพร่ “รายงานนำเสนอความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนประจำปี 2565 ของซิโนเปค” (The Sinopec Green and Low-carbon Development White Paper 2022) หรือ “รายงาน” เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องแผนแม่บทกลยุทธ์ กลไกสถาบัน โครงการริเริ่มด้านพลังงานสะอาด และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ซิโนเปคเป็นบริษัทจีนแห่งแรกที่เผยแพร่ “สมุดปกขาวด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ในปี 2555 ซึ่งให้คำมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซิโนเปคได้ดำเนินโครงการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างการดำเนินงานที่ยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลือง นอกจากนี้ ซิโนเปคยังได้ออกแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุการปล่อยคาร์บอนสูงสุดภายในปี 2573 และได้รับการขนานนามว่าเป็น “โมเดลคาร์บอนต่ำของจีน” เป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน

จ้าว ตง (Zhao Dong) ประธานของซิโนเปค กล่าวว่า “รายงานฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของซิโนเปค ในการยกระดับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการยึดกลยุทธ์ของเรา ในการสร้างสมดุลระหว่างวาระความก้าวหน้ากับการลดการปล่อยก๊าซของทั้งโครงการริเริ่มระยะสั้นและระยะยาว ประสานงานการลดคาร์บอนและมลพิษ การพลิกโฉมอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และการเติบโตเพื่อเร่งการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีของจีนให้ปล่อยคาร์บอนต่ำ และบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่”

ซิโนเปคกำลังวางกลยุทธ์เค้าโครงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด คาร์บอนต่ำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สร้างวิสัยทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามแผนงานเพื่อผลิตพลังงานสะอาดและคาร์บอนต่ำอย่างยืดหยุ่น รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษเพื่อบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์

การดำเนินการ “คาร์บอนคู่” อย่างเต็มรูปแบบของซิโนเปค ยังคงช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและลดความเข้มของคาร์บอนลง โดยควบคุมการปล่อยก๊าซมีเทนอย่างเข้มงวดทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ซิโนเปคยังได้ดำเนินการจัดการสินทรัพย์คาร์บอนและรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก และก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีห่วงโซ่อุตสาหกรรมคาร์บอนทั้งหมดแห่งแรกในประเทศจีน

โครงการริเริ่มด้านการผลิตที่สะอาดของซิโนเปค ได้เข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรที่ดิน โดยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานทั้งหมด 4,469 โครงการ ได้ช่วยประหยัดถ่านหินมาตรฐานได้ 7.49 ล้านตัน และนับจนถึงปลายปี 2564 แหล่งก๊าซจากหินดินดานในเขตฝูหลิงได้อนุรักษ์พื้นที่กว่า 40 เฮกตาร์ เทียบเท่าสนามฟุตบอล 56 สนาม