รางหมายเลข 1 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ในดูไบเชื่อมต่อกับกริดแล้ว

0
407
Solar Thermal Trough Unit No. 1

รางหมายเลข 1 ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 250 เมกะวัตต์ของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) ในดูไบ ประสบความสำเร็จในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับกริดแล้ว ถือเป็นก้าวสำคัญตลอดเส้นทางของบริษัทในการตีตลาดพลังงานหมุนเวียน โรงงานแห่งนี้ได้ส่งมอบค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคชั้นยอดและการทำงานที่เชื่อถือได้ของทั้งอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริม จัดหาพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนท้องถิ่นเป็นครั้งแรก

โครงการที่เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กรุ๊ป (Shanghai Electric Group) เป็นผู้รับเหมา เป็นเฟสที่สี่ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าและประปาของดูไบ (DEWA) ในสวนโซลาร์โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มักตูม หรือเอ็มบีอาร์ (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park หรือ MBR) การเชื่อมต่อโรงงานเข้ากับกริดถือเป็นการบรรลุเป้าหมายสำคัญในแผนงานโลกาภิวัตน์ของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก โครงการนี้สร้างขึ้นบนทาวเวอร์ชั้นนำของโลกและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ระบบราง ทำให้ก้าวข้ามข้อจำกัดที่สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดิมไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในตอนกลางคืน และทำให้โครงการนี้เป็นต้นแบบการสาธิตสำหรับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ของรัฐบาลจีน และความพยายามในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับโลก

Solar Thermal Trough Unit No. 1 in Dubai Connected to the Grid

โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 250 เมกะวัตต์ กระจายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเพิ่มการใช้งานของโรงงานให้ได้สูงสุด ในขณะที่โรงงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ขนาด 700 เมกะวัตต์ประกอบด้วยยูนิตแบบรางขนาด 200 เมกะวัตต์ 3 ยูนิต และยูนิตแบบทาวเวอร์ 100 เมกะวัตต์ 1 ยูนิต เป็นโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสแตนด์อโลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 17 ตารางไมล์) เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลมาตรฐานกว่า 6,000 สนาม หรือจัตุรัสเทียนอันเหมิน 100 แห่ง โครงการนี้ใช้เกลือหลอมเหลวประมาณ 560,000 ตันและเฮลิโอสแตต 70,000 แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาดประมาณ 25 ตารางเมตร โครงการนี้จำเป็นต้องใช้ปริมาณดินเพื่อปรับพื้นที่ทะเลทรายประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่ากับปริมาณน้ำใน ‘สนามลูกบาศก์น้ำ’ (Water Cubes) 41 สนาม (ศูนย์กีฬาทางน้ำที่มีชื่อเสียงที่อุทยานโอลิมปิกในกรุงปักกิ่ง) หรือเท่ากับปริมาณทรายและกรวดที่ใช้ในการสร้างเกาะเทียมที่รองรับสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 2 เกาะ โรงงานแห่งนี้สูงถึง 262 เมตร (ประมาณ 860 ฟุต) เป็นโครงการพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบทาวเวอร์ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีการเปิดสล็อตเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยระยะการเปิด 8.2 เมตร การดำเนินงานของโรงงานทดแทนการเผาไหม้ถ่านหินมาตรฐาน 2 ล้านตันต่อปี ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้รวมกันทำให้เป็นโครงการพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของความจุติดตั้ง ขนาดการลงทุน และความร้อนสำรองจากเกลือหลอมเหลว

ทำเลที่ตั้งที่อยู่กลางทะเลทราย ซึ่งอุณหภูมิในตอนกลางวันอาจสูงถึงเกือบ 50 องศาเซลเซียส (122 องศาฟาเรนไฮต์) ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้โครงการประสบปัญหาหลายประการระหว่างการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโดยรวม (ซึ่งต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นมากที่สุด) ความล่าช้าในการขนส่ง ปัญหาในด้านห่วงโซ่อุปทานในการผลิตอุปกรณ์ และการขาดแคลนพนักงานอย่างรุนแรง การใช้โซลูชันที่สร้างสรรค์และการเตรียมการล่วงหน้าอย่างพิถีพิถัน ทำให้ฝ่ายก่อสร้างโครงการเอาชนะปัญหาทางเทคนิคหลายประการเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญนี้ได้

พลังงานจะถูกเก็บไว้ในยูนิตแบบรางและแบบทาวเวอร์ เมื่อยูนิตทั้งหมดทำงาน จะสามารถผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด 13.5 ชั่วโมงในเวลากลางคืน และ 15 ชั่วโมงในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน เมื่อโครงการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้ดูไบเข้าใกล้เป้าหมายพลังงานสะอาดในปี 2593 เพื่อจัดหาพลังงานสะอาดให้กับครอบครัวในท้องถิ่น 320,000 ครัวเรือน และลดการปล่อยคาร์บอนลง 1.6 ล้านตันต่อปีได้มากขึ้น