กิจกรรม ข่าวเด่น ประชาสัมพันธ์

AIT R&D ชวนเปลี่ยน… “ We change . . . BEV Conversion” ร่วมเสวนา ดัดแปลงรถ ICE ท้าทายสู่โลกใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า

ศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย –AIT R&D ร่วมพลังพันธมิตร บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดเสวนา “We Change   BEV Conversion” เปลี่ยนรถเดิม ท้าทายสู่โลกใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39” ณ ห้องจูปีเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ผ่านประสบการณ์จริง

ไฮไลท์ที่น่าสนใจของงานเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ “ ความท้าทายใหม่อนาคตประเทศไทย ” โดยท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย 

และการบรรยายพิเศษ 1. “อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย” โดยรศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล กรรมการยานยนต์แห่งชาติ 2. “ทางเลือกท้าทายยานยนต์สันดาปภายใน” โดยผศ.ดร.คุณากร คิดดี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอีเล็คทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ส่วนเวทีเสวนา “ We Change….BEV Conversion  ” วิทยากรประกอบด้วย 1)  ดร.วรวิทย์   จิรัฐติเจริญ   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “มาตรการส่งเสริมภาครัฐฉบับประชาชน” 2)  นาย จักรกฤช  ตั้งใจตรง  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนส่งทางบก “ความปลอดภัยและมาตรฐานการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า”  3)  นายฐิติพงษ์  สุขนิตย์ วฺศวกรผู้เชี่ยวชาญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “ประสบการณ์การใช้งานจริง” 4)  นาย พงษ์ศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการฝ่ายขาย บริษัท เอ็ม จี เซลล์ ประเทศไทยจำกัด “อนาคตและทิศทางวงการยานยนต์ไฟฟ้าไทย”  5)  นาย ภูดิท  คีตโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เจ พี มอเตอร์ “ดัดแปลงรถแดง..ไฟฟ้า”  6)  นาย สุทธิเกียรติ  ร่มโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที.เค.อี.วี. จำกัด “มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า…เราทำได้”

โดย ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ นายพัฒนา ทิวะพันธุ์    กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และนายพุทธชาติ ช่วยราม  หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา AIT R&D ด้านยานยนต์ไฟฟ้า

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่  QR Code ในด้านล่าง

ประสานงาน ;คุณ เจน  083 -4683498  

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย www.aeitfthai.org

Email;  aeifthai.gmail.com