การประชุมซีอีโอสมาคม AESIEAP ประจำปี 2565 จัดขึ้นที่เมืองไหโข่ว ประเทศจีน

0
72
AESIEAP CEO Conference 2022

สมาคมอุตสาหกรรมการจ่ายไฟฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก (Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and Western Pacific หรือ AESIEAP) และสภาไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (China Electricity Council หรือ CEC) ร่วมด้วยบริษัทไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศจีน ได้จัดการประชุมซีอีโอสมาคม AESIEAP (AESIEAP CEO Conference) ที่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน ทางภาคใต้ของจีน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565


การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “พลังงานคาร์บอนต่ำขับเคลื่อนอนาคตสีเขียว” (Low Carbon Energy Powering A Green Future) โดยเปิดเวทีระดับสูงให้ผู้นำจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานได้มาร่วมกันหาทางรับประกันการจ่ายไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและคาร์บอนต่ำ โดยการนำเสนอของวิทยากรที่มีชื่อเสียง การประชุมใหญ่ การกล่าวสุนทรพจน์หลัก และการอภิปรายแบบคณะระดับสูง ส่งผลให้งานนี้ไม่เพียงให้ความรู้อย่างเต็มที่เท่านั้น แต่ยังช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่อีกด้วย

คุณซิน เปาอัน (Xin Baoan) ประธานของ AESIEAP, ประธานของ CEC และประธานบริหารของสเตท กริด คอร์ปอเรชั่น ออฟ ไชน่า (State Grid Corporation of China), คุณเฟิง เฟย (Feng Fei) ผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน และคุณเมิ่ง เจินผิง (Meng Zhenping) ประธานของไชน่า เซาเทิร์น พาวเวอร์ กริด (China Southern Power Grid) ได้กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมใหญ่ นอกจากนี้ ตัวแทนจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติของจีน (National Energy Administration), สิงคโปร์ พาวเวอร์ กรุ๊ป (Singapore Power Group) และสภาพลังงานโลก (World Energy Council) ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการประชุมครั้งนี้

คุณซิน เปาอัน กล่าวว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกระชับความร่วมมือด้านพลังงานและสร้างประชาคมพลังงานที่มีอนาคตร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งกำลังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีความต้องการพลังงานอย่างมหาศาล และมีความสามารถในการเติมเต็มที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกควรเสริมสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงสิ่งก่อสร้างด้านพลังงาน ส่งเสริมการผนวกรวมแผนการและนโยบายด้านพลังงาน พร้อมกับขยายโครงข่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดน เพื่อสนับสนุนการผลิต การจ่าย และการขายไฟฟ้าและพลังงานให้มีความเป็นสากล

คุณอวี้ ปิง (Yu Bing) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติของจีน กล่าวสุนทรพจน์ว่า จีนจะเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาพลังงานน้ำและคุ้มครองระบบนิเวศ รวมถึงพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เชิงรุกและปลอดภัย

ตามธรรมเนียมของ AESIEAP นั้น ในการประชุมครั้งนี้ คุณซิน เปาอัน ได้รับหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริหาร AESIEAP และของการประชุมสภา AESIEAP ครั้งที่ 47 ด้วย ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการคู่ขนานบนพื้นที่ 13,000 ตารางเมตร เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและความสำเร็จด้านพลังงานคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสมาชิก AESIEAP ในประเทศจีน และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในปีนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ล่าสุด ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการประชุมและนิทรรศการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงใน “เมตาเวิร์ส” ด้วย