ลอนจิร่วมออกบูธในงานสัปดาห์พลังงานยั่งยืนอาเซียนประจำปี 2565 (ASEAN Sustainable Energy Week 2022) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

0
467

ลอนจิ (LONGi) ร่วมเปิดบูธในงานสัปดาห์พลังงานยั่งยืนอาเซียนประจำปี 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าในอุตสาหรรมพลังงานหมุนเวียนเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของพลังงานหมุนเวียนในการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยภายในงานดังกล่าวมีการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ให้ผู้เยียมชมได้เข้าร่วมรับฟังมากมาย

ลอนจิได้จัดแสดงโมดูลซีรีส์ยอดนิยมอย่าง Hi-MO 5ภายในงานนี้ โดยโมดูลรุ่น 72 เซลล์นั้นได้รับการออกแบบเพื่อนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และตลาดโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัยรวมถึงตลาดโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม อาคารต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยไทยนับเป็นผู้เล่นรายหลัก ๆ ของภูมิภาคนี้ในแง่ของศักยภาพ ขณะที่ทางรัฐบาลก็มีแผนที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อีกประมาณ 2.7GW ในเขื่อน 9 แห่งภายในปี 2580

ลอนจิได้สานสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับเจ้าของโครงการ ผู้พัฒนา และธุรกิจ EPC ในไทยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทยในอนาคต

เกี่ยวกับลอนจิ

ลอนจิ (LONGi) ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ลอนจิมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ

ลอนจิมีพันธกิจในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างโลกสีเขียว (making the best of solar energy to build a green world) ทั้งยังอุทิศตนเพื่อสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยได้ก่อตั้งภาคธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์และโมดูลโมโนซิลิคอนเวเฟอร์ โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โซลูชันพลังงานสีเขียว รวมถึงอุปกรณ์ไฮโดรเจน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขยายขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานสะอาดโดยเมื่อไม่นานมานี้ได้นำโซลูชันและผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วโลก www.longi.com/en