ซิโนเปค ได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพผลิตปริมาณมากเป็นรายแรกของจีน

0
510
Sinopec Receives Airworthiness Certificate for China’s First Large-Scale Production of Bio-jet Fuel. (PRNewsfoto/SINOPEC)

โรงกลั่นน้ำมันซิโนเปค เจิ้นไห่ (Sinopec Zhenhai Refinery) ของบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือซิโนเปค (HKG: 0386) ได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Certificate) ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-jet Fuel) ซึ่งออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดยน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพล็อตแรกจะส่งมอบให้กับโรงงานของบริษัทแอร์บัส (Airbus) ในเมืองเทียนจินในเดือนนี้ ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งผลิตจากน้ำมันประกอบอาหารใช้แล้ว จะถูกนำไปใช้ในเที่ยวบินต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน นับเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพที่ผลิตในปริมาณมากเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบินของจีน

ใบสำคัญสมควรเดินอากาศเป็นเครื่องหมายรับรองว่าซิโนเปคสามารถจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันซิโนเปค เจิ้นไห่ ให้แก่ผู้ดำเนินการเดินอากาศทั่วประเทศ ทั้งนี้ โรงกลั่นน้ำมันซิโนเปค เจิ้นไห่ ตั้งอยู่ในเขตเจิ้นไห่ เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง มีกำลังการแปรรูปน้ำมัน 100,000 ตันต่อปี และใช้เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพของซิโนเปค (SRJET) ในการผลิตเชื้อเพลิง โดยล็อตแรกสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพได้ราว 600 ตันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

“การได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันซิโนเปค เจิ้นไห่ สามารถจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพให้แก่ตลาดการบินได้ทั้งหมด เราจะเดินหน้าขยายตลาดและห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป” คุณม่อ ติงเก้อ (Mo Dingge) ซีอีโอของโรงกลั่นน้ำมันซิโนเปค เจิ้นไห่ กล่าว

จีนกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดในการออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนได้ลงพื้นที่เพื่อทำการประเมินโรงกลั่นน้ำมันซิโนเปค เจิ้นไห่ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงระบบจัดการคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ การจัดการและการควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง

ก่อนหน้านี้ โรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ได้รับใบรับรองน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนอาร์เอสบี (RSB Sustainable Aviation Fuel Certification) เป็นรายแรกในเอเชียจากไซเอนทิฟิก เซอทิฟิเคชัน ซิสเต็มส์ (Scientific Certification Systems) ซึ่งเป็นด่านสำคัญสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพของจีนที่ต้องการเจาะตลาดต่างประเทศ

เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเคโรซีน (kerosene) ที่ผลิตจากปิโตรเลียมซึ่งใช้กันโดยทั่วไป น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้สูงสุด 50% ตลอดวงจรชีวิต

ทั้งนี้ ซิโนเปคมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาอุตสหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพของจีน โดยได้พัฒนาเทคโนโลยี SRJET ในปี 2552 จากนั้นได้เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในเดือนธันวาคม 2554 และประสบความสำเร็จในการทดสอบบิน ณ สนามบินเซี่ยงไฮ้ หงเฉียว ในเดือนเมษายน 2556 หลังผ่านการประเมินนานสองปี ในที่สุดผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพของซิโนเปคเหมาะสำหรับใช้ในการบิน และบริษัทได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเป็นรายแรกของจีนในปี 2557  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sinopec.com/