GPSC เซ็นเอ็มโอยูปตท.กัมพูชาติดตั้ง Solar Rooftop

0
1023

20160726_pr022
นายเติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ เปิดเผยว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ที่ GPSC ถือหุ้น 100% ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับบริษัท ปตท.กัมพูชา จำกัด (PTTCL) บริษัทที่ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันในประเทศกัมพูชาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมัน (Solar Rooftop)

โดยการศึกษาจะครอบคลุมแนวทางการดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และการบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการบริการที่ครบวงจร รวมถึงจำนวนเมกะวัตต์ที่เหมาะสมของแต่ละสถานีบริการน้ำมันของ ปตท.ที่มีอยู่ในประเทศกัมพูชาทั้งหมดในปัจจุบันประมาณ 26 แห่ง และยังจะรวมไปถึงในอนาคตที่จะมีการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

“การเซ็น MOU กับ PTTCL ครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ที่จะติดตั้งบนหลังคาสถานีบริการน้ำมันเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับ PTTCL และเสริมรายได้ให้กับ GPSC รวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันครั้งนี้ยังเป็นการนำพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในบริการน้ำมันปตท. ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในเครือปตท.ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม” นายเติมชัยกล่าว

20160726_pr021

ทั้งนี้ GPSC เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่มปตท. ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (EquityMW) ประมาณ 1,922 เมกะวัตต์ ไอน้ำประมาณ1,582 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง