ไฮไลต์เด็ด ! งาน “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 19 – 20 พ.ค. นี้

0
1177
เตรียมพร้อมเดินหน้า ปลดล็อกทุกความเป็นไปได้หลังวิกฤตโควิด-19 ครั้งแรกในเมืองไทย ! กับงานเสวนา Better Thailand Open Dialogue “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ของคนไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ และพบกับคำตอบของคำถามกว่า 50 ประเด็นจากวิทยากรระดับประเทศกว่า 35 คน พร้อมนิทรรศการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ วันที่ 19 – 20 พฤษภาคมนี้ เวลา 09:00-16:30 น. ทางช่อง YouTube – BetterThailand2022
สองวันเต็ม ๆ กับการรวมตัวครั้งแรก ! ของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางของประเทศ ทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยมีคณะผู้จัดงาน Better Thailand ได้แก่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย นอกจากนี้ยังมี Knowledge Partners คือ BRANDi and Companies และหลักสูตร Innovative Engineering for Sustainability ร่วมกันจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ Better Thailand Open Dialogue “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”
ให้คนไทยได้รับคำตอบในหลากหลายประเด็นที่ค้างคาใจ ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความหวังและนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการก้าวไปพร้อมกัน กับไฮไลต์หัวข้อน่าฟัง

Main Stage: รับชมสดผ่านช่อง YouTube – BetterThailand2022

จุดประกายแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่ากับงานเสวนา Better Thailand Open Dialogue “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 19-20 พ.ค. นี้ เวลา 09:00-16:30 น. ทางช่อง YouTube – BetterThailand2022 ลิงก์ https://gowatch.live/BetterThailand2022/ หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้