ประชาสัมพันธ์

ปตท. จับมือ ยูนิโคล่ เดินหน้าธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ชูนวัตกรรมแพลตฟอร์มซื้อ-ขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ที่ 2 จากขวา) มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มร. ฮิโรยูกิ มะซึโมะโตะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และนายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ขวา) ร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินแผนพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2565 ระหว่าง บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. และบริษัท   เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

โดยทางยูนิโคล่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ปตท. ผ่านการซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ  Renewable Energy Certificates (RECs) จาก ReAcc ซึ่งเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้แก่บริษัทที่ต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยพลังงานหมุนเวียนที่ยูนิโคล่ ซื้อไปทดแทนมาจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด และจะนำไปใช้ในร้านยูนิโคล่ทุกสาขาในประเทศไทย นับเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนหันมาผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) เพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศสู่เวทีโลกในอนาคต