มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม บจก.ช่วยราม

0
11002

คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ช่วยราม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯด้านวิศวกรรมของคนไทย  พร้อมร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือในอนาคต สำหรับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและการบำรุงรักษา เพื่อสร้างและส่งเสริมการใชัพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย โดยมี คุณพุทธชาติ ช่วยราม กรรมบริหารบริษัทและคณะผู้บริหารพาเข้าชมห้องปฎิบัติงานทดสอบและรวมถึงผลงานของทาง บริษัท ช่วยราม จำกัด ที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล