Solar Move กิจกรรม ข่าวเด่น ประชาสัมพันธ์

อารียาพรอพเพอร์ตี้ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย เปิดโลกพลังงานสะอาดเพื่อบ้านยุคใหม่

อารียาพรอพเพอร์ตี้ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี !!!

“โครงการเปิดโลกพลังงานสะอาดเพื่อบ้านยุคใหม่” เพื่อนำสมาชิกหมู่บ้าน Village 3 เข้าสู่โหมดการใช้พลังงานทางเลือก

-ปลดล็อคข้อสงสัย สำหรับพลังงานสะอาด

-บริการให้คำปรึกษาการใช้งานที่เหมาะสม อาทิ โซลาร์เซลล์, รถยนต์EV, ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน

-สัมผัสและทดสอบเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก

พบกันวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ นี้  ณ ลานกิจกรรมกลาง