กิจกรรม ข่าวเด่น ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมปรึกษา สมาคมการค้าเสิ่นเจิ้น เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม

นายสุเมฆ  ปัณฑาณุวงศ์  ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ ได้ ได้รับเกียรติจากท่าน อลงกรณ์ พลบุตร  ที่ปรึกษารมต.เกษตร เข้าพบเพื่อปรึกษาและแนะนำหารือในการสนับสนุนแนวทางการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม ร่วมกับ Mr. Chong Tong Xie นายกสมาคมการค้าเสิ่นเจิ้น โดยมี ท่านนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมต.ว่าการกระทรวงเกษตร ร่วมให้คำแนะนำปรึกษาในครั้งนี้ด้วย