กฟผ. ผนึกกำลังหน่วยงานแพทย์ Kick Off บริการหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ ตรวจรักษาเชิงรุกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาให้ทันท่วงที

0
1445

กฟผ. กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จับมือร่วม Kick Off MSU การเตรียมความพร้อมในการให้บริการหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT Mobile Stroke Unit) สำหรับประชาชนจังหวัดนนทบุรี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพ

กฟผ. จัดงาน Kick off MSU การเตรียมความพร้อมในการให้บริการหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT Mobile Stroke Unit) เพื่อตรวจคัดกรองโรคระบบประสาทเชิงรุกและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชนจังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ) นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนผู้แทนจากชุมชนโดยรอบ ร่วมงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ได้พัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุก โดยจัดให้มีหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กฟผ. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยในการลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาในระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น สามารถลดภาวะทุพพลภาพ และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ผศ.(พิเศษ) นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลัง ได้ดำเนินการพัฒนาหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ โดยโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และจะต้องได้รับการรักษาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนพื้นที่บริการติดตั้งรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ การจ่ายกระแสไฟฟ้าในการติดตั้งระบบและระหว่างให้บริการ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น ด้วยความห่วงใยประชาชน ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน

นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมให้การสนับสนุนรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ ในการตรวจคัดกรองโรคระบบประสาทเชิงรุกและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคดังกล่าวเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนฉุกเฉินด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้ รถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ จะจอดเพื่อให้บริการตรวจรักษา ณ บริเวณลานด้านหน้าหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. เดือนละ  2 ครั้ง ในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน อีกทั้งผู้ใช้บริการยังสามารถโทรผ่านสายด่วน 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินมาเข้ารับบริการที่รถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ฯ แห่งนี้ได้ หรือจุดจอดในพื้นที่อื่นที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว