ต้อนรับ กกพ.ใหม่

0
4627

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คนที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา (คนที่ 1 จากซ้าย) นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ (คนที่ 2 จากขวา) และนายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ (คนที่1 จากขวา) หลังมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กกพ. ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ สำนักงาน กกพ. เมื่อเร็วๆนี้