SYS คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

0
3532

นายดำรงค์ศักดิ์ จัตุรงค์พัฒนา (ขวา) ผู้จัดการโครงการขยายการลงทุน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากนายวันชัย พนมชัย (ซ้าย) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดมอบรางวัล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อไม่นานมานี้  โดยรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มอบให้ไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม