มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมงาน Motor Expo 2021 ครั้งที่ 38

0
32255

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโลกพลังงานยุคใหม่…ที่ มหกรรมยานยนต์นานาชาติ  Thailand International Motor Expo 2021  ครั้งที่ 38   เมืองทองธานี โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท ฟอร์มูลา ผู้จัดงาน  สร้างตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด ในชีวิตประจำวัน นอกจาก เลือกใช้ยานยนต์ ที่มีสมรรถนะเยี่ยม คุณภาพดี  การประหยัดพลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม การเลือกใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด ในภาคครัวเรือน อย่างถูกต้อง

กิจกรรมภายในงาน จะดำเนินการด้วยแนวความคิด “ Alternative Energy for Smart Living “  – พลังงานทางเลือกเพื่อการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาด  ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานสามารถแวะเยี่ยมชม บูธของมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก เพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีจาก พลังงานทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยจัดแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานทางเลือก แท่น Charger   รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า  โซลาร์เซลล์ กังหันลมไฮบริด  ลูกบอล,ดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นต้น  รวมถึง การสร้างความรับรู้ข้อเท็จจริงต่างๆในรูปแบบการเปรียบเทียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ รายละเอียดการลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูลจริง  แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้พลังงานทางเลือก

พบกันได้ที่ มหกรรมยานยนต์นานาชาติ  Thailand International Motor Expo 2021  ครั้งที่ 38  ที่ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.